"Els sistemes d'informació a les organitzacions: eficàcia i transparència"
World Trade Center Barcelona · 6, 7 i 8 de febrer de 2003

SECRETARIA:
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera 8, pral.
08003 Barcelona
Tel. COBDC: 93 3197675
Fax 93 319 78 74

...........

COMITÈ D'HONOR

Presidència: S. A. R. Infanta Cristina de Borbón y Grecia

Excma. Sra. Pilar del Castillo, ministra d'Educació, Cultura i Esport
Excmo. Sr. Josep Piqué, ministre de Ciència i Tecnologia
Excmo. Sr. Javier Arenas, ministre d'Administracions Públiques
Hble. Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya
Excmo. Sr. Joan Clos, alcalde de Barcelona
Excmo. Sr. Luis Alberto de Cuenca, secretari d'estat de Cultura
Ilmo. Sr. Fernando de Lanzas, Director General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Hble. Sr. Jordi Vilajoana, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Hble. Sr. Antoni Fernández Teixidó, conseller de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme.de la Generalitat de Catalunya.
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep Mª Vilá, president de SEDISI
Excmo. Sr. Miquel Valls i Maseda, President Càmara Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona
Excmo. Sr. Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona
Sr. Jordi Oliveras, director general del Forum Barcelona 2004

 

 


...........

COMITÈ ORGANITZADOR

Adela d'Alòs-Moner, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, COBDC
Conxa Calafat, Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears, ABADIB
José Carlos Gosálvez, Asociación Española de Documentación Musical, AEDOM
Patxi Etxeberría Mendía, Liburuzaian eta Dokumentazainen Euskal Elkartea, ALDEE
Clara Flamarique, Asociación Navarra de Bibliotecarios, ASNABI
Gregorio García Reche, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, AAB
Jesús Gómez, Asociación Andaluza de Documentalistas, AAD
Ana Herrero, Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (AABADOM)
Pedro Hípola, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID
José Antonio Ontalba, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID
María del Valle Palma, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID
Francisco Javier Paule, Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura, ABADMEX
Julia Mª Rodríguez, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, ANABAD
Ángel Sáiz, Sociedad Española de Documentación Científica, SEDIC
Romá Seguí, Associació Valenciana d´Especialistes en Informació, AVEI

COMITÈ CIENTÍFIC


Isidro Aguillo, CINDOC-CSIC
Assumpta Bailac, Diputació de Barcelona
Assumpció Estivill, Universitat de Barcelona
Mª Luisa Fernández-Miranda, Ayuntamiento de Coslada
Pedro González , CIDE
Elena Guardiola, Química Farmacéutica Bayer, S.A.
Paloma Insua, Universitat de les Illes Balears
Pilar Sánchez Vicente, Principado de Asturias
Carlos Tejada, Universidad Complutense de Madrid

COMITÈ ORGANITZADOR LOCAL


Montse Busquet, Biblioteca Central de Terrassa
Montserrat Catafal, Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar Cid, Universitat Autònoma de Barcelona
Ciro Llueca, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Sandra Sanz, Universitat Oberta de Catalunya
Eugènia Serra, Biblioteca de Catalunya